Praktika Arvutiparanduses

Praktika Arvutiparanduses

Praktikakoha võimaldamine sõltub Arvutiparandus OÜ vajadustest ja võimalustest.Kandideerimiseks praktikale palume esitada järgmised dokumendid:

  • avaldus, kus on kirjas soovitav praktikale asumise aeg ja praktiseerimise periood
  • elulookirjeldus (CV)
  • kooli poolt kinnitatud praktikaprogramm, mis sisaldab teemat või valdkonda, millega soovite praktika ajal tegeleda

Juhul kui kooli poolt kinnitatud praktika programm või kava puudub, siis palume kirjeldada avalduses teemat, valdkonda või tööülesandeid, millega soovite praktika käigus tutvuda.

Kõik praktikakoha soovid menetleme individuaalselt ja positiivse otsuse korral sõlmime kolmepoolse lepingu praktikandi, kooli ja ettevõtte vahel.

Vastuse praktikakoha võimaldamise kohta edastame e-postiga hiljemalt 30 päeva jooksul.

Kui tunnete huvi praktika sooritamise vastu Arvutiparanduses, siis edastage vajalikud dokumendid e-postiga aadressile
infoarvutiparandus.ee